SB Gyvybės Draudimo paslaugos

Gyvybės draudimas yra draudimo rūšis, kada yra apdraudžiama nurodyto asmens gyvybė ir sveikata bei nurodomas naudos gavėjas — asmuo, kuris gauna naudą, jeigu apdraustas asmuo miršta arba suserga kritine liga. Dalis gyvybės draudimo įmokų yra naudojamos lėšų kaupimui, ir naudos gavėjas po sutartyje  numatyto laiko pvz., 10 metų, gali atsiimti sukauptas lėšas.

Gyvybės draudimas gali būti dviejų rūšių: tradicinis kaupiamasis gyvybės draudimas su garantuotomis palūkanomis ir kaupiamasis investicinis gyvybės draudimas, kai palūkanų norma yra prognozuojama ir investavimo riziką prisiima pats draudėjas.

Daugiau informacijos apie platinimus produktus rasite interneto puslapyje:  https://sbdraudimas.lt/,  o mane, kaip agentą šiame sąraše pažymėtu 112 numeriu:  https://sbdraudimas.lt/wp-content/uploads/2021/04/PDT-tarpininkai-2021-04-13.pdf 

Investicinis gyvybės draudimas yra pati geriausia indėlio forma, duodanti ne tik tinkamas apsaugas nuo nenumatytų gyvenimiškųjų aplinkybių, bet ir pakankamai aukštas palūkanas