XXV-ojo Pažaislio festivalio padėkos rėmėjams vakaras

Čia keliais žodžiais aprašykite galeriją.