Investicinės ir draudiminės paslaugos

Nuolat ir profesionaliai teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje gali tik finansų maklerio įmonės, turinčios priežiūros institucijos ar kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą finansų maklerio įmonės licenciją, taip pat Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotos kredito įstaigos, jeigu kredito įstaigos licencija suteikia teisę teikti investicines paslaugas, ir finansų patarėjo įmonės, turinčios priežiūros institucijos išduotą finansų patarėjo įmonės licenciją. Daugiau apie patį investavimą bei juo susijusęs rizikas rasite šioje nuorodoje:                          https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/08_003_uu_lithuanian.pdf